پیکاپ ویزای کانادا

پیکاپ ویزای کانادا

برای پیکاپ ویزای کانادا در ترکیه ما پاسپورت شما را روزهای یک شنبه و چهارشنبه ارسال می کنیم و پس از انجام کارهای اداری توسط سفارت کانادا و درج ویزا در پاسپورت شما، ما آن را در روزهای یک شنبه و چهارشنبه بازمیگردانیم تا به شما تحویل دهیم. اگرچه برای این کار نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود ولی به طور معمول کارهای شما دو هفته طول خواهد کشید.برای پیکاپ ویزای کانادا در امارات ما هر روز پاسپورت های شما را ارسال می کنیم. پاسپورت شما ۳ تا ۴ روز بعد به سفارت تحویل داده خواهد شد. پس از تحویل مدارک، انجام کارهای اداری توسط سفارت کانادا حدودا دو هفته طول خواهد کشید. در نهایت پس از درج ویزا در پاسپورت، روز دوشنبه برگشت داده می شود تا به شما تحویل داده شود.

   ویزای مهاجرتی :

 • پرینت ایمیل سفارت
 • پاسپورت امضا شده
 • دو قطعه عکس ۵*۷ (مهر، تاریخ، آدرس و شماره عکاسی لازم می باشد.)
 • قد و رنگ چشم
 • تکمیل صفحه آخر ایمیل سفارت (ایمیل شخص، آدرس، شماره تلفن)
 • امضای فرم وکالت نامه

   ویزای غیر مهاجرتی :

 • پاسپورت با امضا
 • پرینت ایمیل سفارت
 • فرم وکالت نامه
شهر پیکاپهزینه همکارهزینه مسافر
آنکارا۱۰۰۰۰۰ تومان + ۱۳۸ لیر (با ارائه رسید VAC)۱۵۰۰۰۰ تومان + ۱۳۸ لیر (با ارائه رسید VAC)
دبی۱۶۰ درهم۱۸۰ درهم
ابوظبی۴۰۰ درهم۴۳۰ درهم

پیکاپ ویزای آمریکا

پیکاپ ویزای آمریکا

برای پیکاپ ویزای آمریکا در ترکیه ما پاسپورت شما را روزهای یک شنبه و چهارشنبه ارسال می کنیم و پس از انجام کارهای اداری توسط سفارت آمریکا و پس از اینکه ویزا در پاسپورت شما درج گردید آن را در روزهای یک شنبه و چهارشنبه بازمیگردانیم تا به شما تحویل دهیم. اگرچه برای این کار نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود ولی به طور معمول کارهای شما دو هفته طول خواهد کشید.

   ویزای توریستی:

 • پاسپورت امضا شده
 • برگه DS-160
 • برگه وقت سفارت
 • وکالت نامه محضری
 • شناسنامه
 • ایمیل سفارت
 • ارسال Username و Password حساب کاربری

   مدارک ویزای دانشجویی:

 • پاسپورت امضا شده
 • برگه DS-160
 • برگه وقت سفارت
 • وکالت نامه محضری
 • شناسنامه
 • ایمیل سفارت
 • فرم I20 یا DS2019
 • ارسال Username و Password حساب کاربری

   مدارک ویزای اقامتی:

 • پاسپورت
 • برگه .Case No
 • برگه پست انتخاب شده
 • وکالت نامه محضری
 • شناسنامه
 • ارسال Username و Password حساب کاربری
شهر پیکاپهزینه همکارهزینه مسافر
آنکارا۵۴۰,۰۰۰ تومان۶۴۰,۰۰۰ تومان

برای پیکاپ ویزای آمریکا در امارات ما هر روز پاسپورت های شما را ارسال می کنیم. پاسپورت شما ۳ تا ۴ روز بعد به سفارت تحویل داده خواهد شد. پس از تحویل مدارک، انجام کارهای اداری توسط سفارت آمریکا حدودا دو هفته طول خواهد کشید. در نهایت پس از درج ویزا در پاسپورت شما، روز دوشنبه برگشت داده می شود تا به شما تحویل داده شود.

   ویزای توریستی:

 • پاسپورت امضا شده
 • وکالت نامه
 • نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
 • ایمیل سفارت
 • برگه زرد یا صورتی

   ویزای دانشجویی:

 • پاسپورت امضا شده
 • وکالت نامه
 • نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
 • ایمیل سفارت
 • برگه زرد یا صورتی
 • فرم I20
شهر پیکاپهزینه همکارهزینه مسافر
دبی۱۲۰درهم۱۴۰ درهم
ابوظبی۴۰۰درهم۴۳۰درهم

برای پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان ما تا روز دوشنبه مدارک مورد نیاز را از شما دریافت می کنیم و روز سه شنبه پاسپورت ها را ارسال خواهیم کرد. برای پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان به طور معمول ۱۰ روز کاری زمان می برد تا به درخواست شما جواب داده شود؛ اگرچه گاهی اوقات این پروسه زمان بیشتری می برد. پس از انجام کارهای اداری توسط سفارت آمریکا و درج ویزا در پاسپورت، روزهای چهارشنبه برمیگردد تا شنبه به شما تحویل داده شود.

   ویزای کاری:

 • اصل پاسپورت
 • کپی دعوتنامه شغلی
 • یوزرنیم و پسوورد کاربری مسافر

   ویزای توریستی:

 • اصل پاسپورت
 • برگه زرد
 • فرم DS-160
 • یوزرنیم و پسوورد کاربری مسافر

   ویزای دانشجویی:

 • اصل پاسپورت
 • برگه زرد
 • فرم DS-160
 • فرم I20
 • یوزرنیم و پسوورد کاربری مسافر

   ویزای ۲۰۱۲ به قبل:

 • اصل پاسپورت
 • اصل برگه زرد یا صورتی
 • یوزرنیم و پسوورد کاربری مسافر
شهر پیکاپهزینه همکارهزینه مسافر
ارمنستان۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰۰ تومان

پیکاپ ویزای انگلیس

پیکاپ ویزای انگلیس

برای پیکاپ ویزای انگلیس در ترکیه ما مدارک شما را روزهای یک شنبه و چهارشنبه ارسال می کنیم و پس از انجام کارهای اداری توسط کنسولگری انگلیس ، پاسپورت را در روزهای یک شنبه و چهارشنبه بازمیگردانیم تا به شما تحویل دهیم. اگرچه برای این کار نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود ولی به طور معمول کارهای شما یک هفته طول خواهد کشید. برای پیکاپ ویزای انگلیس در امارات ما هر روز پاسپورت های شما را ارسال می کنیم. پاسپورت شما ۳ تا ۴ روز بعد به سفارت تحویل داده خواهد شد و پس انجام کارهای اداری توسط سفارت انگلیس، پاسپورت روز دوشنبه باز می گردد تا به شما تحویل داده شود. برای پیکاپ ویزای انگلیس در امارات هم نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود، اما معمولا این پروسه ۲ هفته طول خواهد کشید. برای پیکاپ ویزای انگلیس در ایروان متقاضی باید در روز انگشت نگاری آدرس مشخص شده در ایروان را (که توسط کانتر وقت سفارت به ایشان اعلام میگردد) به سفارت اعلام نماید. زمانیکه نتیجه ویزا آماده شود توسط سفارت به دفتر این شرکت ارسال شده و با اولین پرواز روز جمعه به ایران بازگشته و روز شنبه آماده تحویل خواهد بود. در صورتیکه متقاضی در روز انگشت نگاری آدرسی ارائه نداده باشد، می بایست بعد از بازگشت به ایران به همکاران ویزای انگلیس اطلاع دهد تا پیگیری های لازم انجام شود.

 • وکالت نامه
 • ایمیل جواب سفارت
 • اصل رسید بارکددار سفارت انگلیس
 • اصل پاسپورت متقاضی
شهر پیکاپهزینه همکارهزینه مسافر
آنکارا۴۰$۵۵$
استانبول۵۰$۶۰$
آنکارا (دو طرفه)۸۰$۹۵$
استانبول (دو طرفه)۹۰$۱۰۰$
ایروان۵۰$۶۰$
دبی۱۶۰درهم۱۸۰درهم
ابوظبی۴۰۰ درهم + هزینه سفارت۴۳۰ درهم + هزینه سفارت