تعرفه و خدمات کانادا

پیکاپ ویزا کانادا

شهر پیکاپهزینه همکارهزینه مسافر
آنکارا۱۰۰۰۰۰ تومان + ۱۳۸ لیر (با ارائه رسید VAC)۱۵۰۰۰۰ تومان + ۱۳۸ لیر
دبی۱۶۰ درهم۱۸۰ درهم
ابوظبی۴۰۰ درهم۴۳۰ درهم
ارمنستان۴۵۰۰۰۰ تومان۴۷۰۰۰۰ تومان

پرداخت اپلیکیشن فی سفارت

خدماتهزینه همکارهزینه مسافر
بزرگسال۱۷۰$۱۸۰$
زیر ۱۴ سال / بالای ۸۰ سال۹۵$۱۰۰$
تحصیلی۲۲۰$۲۴۰$
Work Permit۲۲۵$۲۴۵$

پیکیج کامل اخذ ویزا (ویزیتور ویزا)

هزینه همکارهزینه مسافر
۲۰۰$ + هزینه ترجمه۲۵۰$ + هزینه ترجمه

تعویض پاسپورت کانادایی

هزینه همکارهزینه مسافر
۳۰۰۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰۰ تومان

تعرفه و خدمات آمریکا

پیکاپ ویزا آمریکا

شهر پیکاپهزینه همکارهزینه مسافر
آنکارا۵۰ $۶۰ $
ارمنستان۱۵۰۰۰۰ تومان۱۸۰۰۰۰ تومان
دبی۱۱۰ درهم۱۳۰ درهم
ابوظبی۴۰۰ درهم۴۳۰ درهم

وقت سفارت آمریکا

نوع خدماتهزینه همکارهزینه مسافر
وقت سفارت در آنکارا۲۱۰$۲۳۰$
وقت سفارت در دبی۲۱۰$۲۶۰$
وقت سفارت درایروان۲۳۰$۲۷۰$
تکمیل فرم DS۳۰۰۰۰ تومان۴۰۰۰۰ تومان
تعیین وقت معاینه در آنکارا۸۰۰۰۰ تومان۱۰۰۰۰۰تومان
تعیین وقت معاینه در ایروان۹۰$۱۰۰$
پرداخت Service Fee۴۰$ + Sevis Fee۵۰$ + Sevise Fee

تعرفه و خدمات انگلیس

پیکاپ ویزای انگلیس

شهر پیکاپهزینه همکارهزینه مسافر
آنکارا (۱ طرفه)۴۰$۵۵$
آنکارا (۲ طرفه)۸۰$۹۵$
استانبول (۱ طرفه)۵۰$۶۰$
استانبول (۲ طرفه)۹۰$۱۰۰$
دبی۱۶۰ درهم + هزینه سفارت۱۸۰ درهم + هزینه سفارت
ابوظبی۴۰۰ درهم + هزینه سفارت۴۳۰ درهم + هزینه سفارت
ایروان۵۰$۶۰$

وقت سفارت انگلیس

مدت زمانهزینه همکارهزینه مسافر
۶ ماه۱۹۰$۲۰۰$
۲ سال۵۸۵$۵۹۵$
۵ سال۱۰۵۵$۱۰۶۵$
۱۰ سال۱۲۹۰$۱۳۱۰$

پکیج کامل اخذ ویزا انگلیس (از آنکارا)

مدت زمانهزینه همکارهزینه مسافر
۶ ماه۳۰۰$ + هزینه ترجمه۳۱۰$
۲ سال۶۸۵$ + هزینه ترجمه۶۹۵$
۵ سال۱۱۶۰$ + هزینه ترجمه۱۱۷۰$