تعرفه و خدمات کانادا

پیکاپ ویزا کانادا

شهر پیکاپهزینه همکارهزینه مسافر
آنکارا۱۰۰۰۰۰ تومان + ۱۳۸ لیر (با ارائه رسید VAC)۱۵۰۰۰۰ تومان + ۱۳۸ لیر
دبی۱۶۰ درهم۱۸۰ درهم
ابوظبی۴۰۰ درهم۴۳۰ درهم

پرداخت اپلیکیشن فی سفارت

خدماتهزینه همکارهزینه مسافر
بزرگسال۱۷۰$۱۸۰$
زیر ۱۴ سال / بالای ۸۰ سال۹۵$۱۰۰$
تحصیلی۲۲۰$۲۴۰$
Work Permit۲۲۵$۲۴۵$

پیکیج کامل اخذ ویزا (ویزیتور ویزا)

هزینه همکارهزینه مسافر
۲۰۰$ + هزینه ترجمه۲۵۰$ + هزینه ترجمه

تعویض پاسپورت کانادایی

هزینه همکارهزینه مسافر
۳۰۰۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰۰ تومان

تعرفه و خدمات آمریکا

پیکاپ ویزا آمریکا

شهر پیکاپهزینه همکارهزینه مسافر
آنکارا۵۴۰۰۰۰ تومان۶۴۰۰۰۰ تومان
ارمنستان۱۵۰۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰۰ تومان
دبی۱۲۰ درهم۱۴۰ درهم
ابوظبی۴۰۰ درهم۴۳۰ درهم

وقت سفارت آمریکا

نوع خدماتهزینه همکارهزینه مسافر
وقت سفارت در آنکارا۲۳۰$۲۵۰$
وقت سفارت در دبی۲۱۰$۲۷۰$
وقت سفارت درایروان۲۳۰$۲۷۰$
تکمیل فرم DS۲۰۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰ تومان
تعیین وقت معاینه در آنکارا۸۰۰۰۰ تومان۱۰۰۰۰۰تومان
تعیین وقت معاینه در ایروان۹۰$۱۰۰$
پرداخت Service Fee۴۰$ + Sevis Fee۵۰$ + Sevise Fee

تعرفه و خدمات انگلیس

پیکاپ ویزای انگلیس

شهر پیکاپهزینه همکارهزینه مسافر
آنکارا (۱ طرفه)۴۰$۵۵$
آنکارا (۲ طرفه)۸۰$۹۵$
استانبول (۱ طرفه)۵۰$۶۰$
استانبول (۲ طرفه)۹۰$۱۰۰$
دبی۱۶۰ درهم + هزینه سفارت۱۸۰ درهم + هزینه سفارت
ابوظبی۴۰۰ درهم + هزینه سفارت۴۳۰ درهم + هزینه سفارت
ایروان۵۰$۶۰$

وقت سفارت انگلیس

مدت زمانهزینه همکارهزینه مسافر
۶ ماه۱۹۰$۲۰۰$
۲ سال۵۸۵$۵۹۵$
۵ سال۱۰۵۵$۱۰۶۵$
۱۰ سال۱۲۹۰$۱۳۱۰$

پکیج کامل اخذ ویزا انگلیس (از آنکارا)

مدت زمانهزینه همکارهزینه مسافر
۶ ماه۳۰۰$ + هزینه ترجمه۳۱۰$
۲ سال۶۸۵$ + هزینه ترجمه۶۹۵$
۵ سال۱۱۶۰$ + هزینه ترجمه۱۱۷۰$