تعرفه و خدمات کانادا

پیکاپ ویزا کانادا

شهر پیکاپ هزینه همکار هزینه مسافر
آنکارا ۱۰۰۰۰۰ تومان + ۱۳۸ لیر (با ارائه رسید VAC) ۱۵۰۰۰۰ تومان + ۱۳۸ لیر
دبی ۱۶۰ درهم ۱۸۰ درهم
ابوظبی ۴۰۰ درهم ۴۳۰ درهم

پرداخت اپلیکیشن فی سفارت

خدمات هزینه همکار هزینه مسافر
بزرگسال ۱۷۰$ ۱۸۰$
زیر ۱۴ سال / بالای ۸۰ سال ۹۵$ ۱۰۰$
تحصیلی ۲۲۰$ ۲۴۰$
Work Permit ۲۲۵$ ۲۴۵$

پیکیج کامل اخذ ویزا (ویزیتور ویزا)

هزینه همکار هزینه مسافر
۲۰۰$ + هزینه ترجمه ۲۵۰$ + هزینه ترجمه

تعویض پاسپورت کانادایی

هزینه همکار هزینه مسافر
۳۰۰۰۰۰ تومان ۳۰۰۰۰۰ تومان

تعرفه و خدمات آمریکا

پیکاپ ویزا آمریکا

شهر پیکاپ هزینه همکار هزینه مسافر
آنکارا ۵۴۰۰۰۰ تومان ۶۴۰۰۰۰ تومان
ارمنستان ۱۵۰۰۰۰ تومان ۲۰۰۰۰۰ تومان
دبی ۱۲۰ درهم ۱۴۰ درهم
ابوظبی ۴۰۰ درهم ۴۳۰ درهم

وقت سفارت آمریکا

نوع خدمات هزینه همکار هزینه مسافر
وقت سفارت در آنکارا ۲۳۰$ ۲۵۰$
وقت سفارت در دبی ۲۱۰$ ۲۷۰$
وقت سفارت درایروان ۲۳۰$ ۲۷۰$
تکمیل فرم DS ۲۰۰۰۰ تومان ۳۰۰۰۰ تومان
تعیین وقت معاینه در آنکارا ۸۰۰۰۰ تومان ۱۰۰۰۰۰تومان
تعیین وقت معاینه در ایروان ۹۰$ ۱۰۰$
پرداخت Service Fee ۴۰$ + Sevis Fee ۵۰$ + Sevise Fee

تعرفه و خدمات انگلیس

پیکاپ ویزای انگلیس

شهر پیکاپ هزینه همکار هزینه مسافر
آنکارا (۱ طرفه) ۴۰$ ۵۵$
آنکارا (۲ طرفه) ۸۰$ ۹۵$
استانبول (۱ طرفه) ۵۰$ ۶۰$
استانبول (۲ طرفه) ۹۰$ ۱۰۰$
دبی ۱۶۰ درهم + هزینه سفارت ۱۸۰ درهم + هزینه سفارت
ابوظبی ۴۰۰ درهم + هزینه سفارت ۴۳۰ درهم + هزینه سفارت
ایروان ۵۰$ ۶۰$

وقت سفارت انگلیس

مدت زمان هزینه همکار هزینه مسافر
۶ ماه ۱۹۰$ ۲۰۰$
۲ سال ۵۸۵$ ۵۹۵$
۵ سال ۱۰۵۵$ ۱۰۶۵$
۱۰ سال ۱۲۹۰$ ۱۳۱۰$

پکیج کامل اخذ ویزا انگلیس (از آنکارا)

مدت زمان هزینه همکار هزینه مسافر
۶ ماه ۳۰۰$ + هزینه ترجمه ۳۱۰$
۲ سال ۶۸۵$ + هزینه ترجمه ۶۹۵$
۵ سال ۱۱۶۰$ + هزینه ترجمه ۱۱۷۰$