اتحادیه اروپا و راه اندازی سیستم اعتبار سنجی اسناد متقاضیان!

اتحادیه اروپا و راه اندازی سیستم اعتبار سنجی اسناد متقاضیان!

امنیت اسناد

برای سفر به اتحادیه اروپا از گذرنامه ، اجازه اقامت یا ویزا برای اهداف مسافرتی یا به عنوان اثبات هویت استفاده می شود.

بنابراین ، امنیت این اسناد ضروری است.

برای بهبود آن :

اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است آنها را به ویژگی های امنیتی پیشرفته و بیومتریک (تصویر صورت و اثر انگشت) مجهز کند.

این مجموعه اقدامات به مقابله با جعل و جعل اسناد مسافرتی کمک می کند ،

در حالی که شناسه های بیومتریک پیوندی مطمئن بین سند و دارنده آن برقرار می کنند.

پاسپورت

گذرنامه های صادر شده توسط کشورهای حوزه شنگن به شهروندانشان دارای ” توصیه نامه ” مشترک است.

آنها به رنگ قهوه ای رنگ هستند و کلمات ” اتحادیه اروپا ” را روی جلد چاپ می کنند.

طبق قانون اتحادیه اروپا:

گذرنامه ‌ها باید یک وسیله ذخیره (یک چیپ) که حاوی تصویر چهره و اثر انگشت دارنده پاسپورت است، داشته باشند.

این تعهد برای کارت‌ های هویتی یا گذرنامه ‌های موقت و مدارک سفر با اعتبار یک یا کم‌ تر از یکسال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

انگلستان و ایرلند به این قوانین پایبند نیستند، در حالی که ایسلند، نروژ، سوییس و لیختنشتاین از این قانون تبعیت میکنند.

اجازه اقامت برای کشور های اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا همچنین یک قالب یکنواخت برای مجوز سکونت اتباع کشورهای عضو اتحادیه (نسخه یکپارچه‌ای از اکتبر ۲۰۱۷)ایجاد کرده‌است

که توسط تمامی کشورهای اتحادیه و همچنین ایسلند، نروژ، سوییس و لیختنشتاین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این مجوزهای اقامت به عنوان مدارک مستقل صادر می‌شوند و شامل ویژگی‌های بیومتریک مثل گذرنامه‌های اتحادیه ی اروپا می‌شوند.

کارت اقامت یک عضو خانواده یک شهروند اتحادیه به اعضای خانواده غیر عضو اتحادیه اروپا که یک شهروند عضو اتحادیه  است

و در حال استفاده از حق خود برای حرکت آزاد است ، صادر می شود.

قالب یکدست برای ویزای کشور های عضو اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپاهمه کشورهای این اتحادیه و همچنین ایسلند ، نروژ ، سوئیس و لیختن اشتاین،

همچنین از یک قالب یکنواخت برای ویزا استفاده می کنند (نسخه تلفیقی ژوئیه 2017).

اما ، شناسه های بیومتریک دارنده ویزا در خود برچسب ویزا ذخیره نمی شوند بلکه در یک بانک اطلاعاتی (سیستم اطلاعات ویزا) قرار می گیرند.

تشخیص اسناد جعلی و معتبر

یک سیستم بایگانی تصاویر اروپایی – FADO  (اسناد نادرست و معتبر) برای تسهیل تبادل اطلاعات بین کشورهای اتحادیه  تنظیم شده است.

این امر اعتبارسنجی ، ذخیره و تبادل سریع اطلاعات در مورد اسناد اصیل و دروغین را به وسیله ابزار های رایانه ای فراهم می کند.

تفکیک بین اسناد نادرست و معتبر برای شهروندان ، سازمان ها و مشاغل نیز مهم است.

بنابراین ،این اتحادیه یک سیستم ثبت عمومی هویت اسناد معتبر و اسناد مسافرتی را بصورت آنلاین (PRADO) در دسترس قرار داده است.

ارسال پاسخ